sirdal_kommuneEn av de store friluftskommunene i Vest-Agder fylke er Sirdal, og det er her Ålsheia ligger. Sirdal kan kun skimte med knappe 1 800 innbyggere, men målt i størrelse er de en av fylkets største. Den totale størrelsen målet 1 555 km2. Tonsdal er plasses flest bor med 750 innbyggere, og det er også her det administrative senteret ligger.

Kommunen har vært med på flere omveltninger opp gjennom tidende siden den ble etablert i 1849. Da ble den skilt fra det som dengang het Bakke formannskapsdistrikt. 50 år etter ble kommunen delt opp i Tonsdal og Øvre Sirdal. Adskillelsen varte imidlertid ikke så lenge og i 1960 var kommunene sammenslått under Sirdal kommune igjen.

Kommunevåpenet består av tre flyvende ryper med en grønn bakgrunn. Det motivet kommer fra rypefangsten som representerte en viktig næring for område i lang tid. En del av en større jaktindustri i de rike naturområdene som har alt fra elg, rådyr, villrein, gaupe og gode fiskemuligheter.

Tips: Besøk sirdal.kommune.no for mer informasjon om kommunen generelt.

Naturressurser

Sirdal har opparbeidet seg en solid økonomi som i stor grad baserer seg på kraftproduksjon. En av de store aktørene her er Sira-Kvina Kraftselskap sp, er en viktig arbeidsgiver i kommunen. Den aller største instansen som har flest ansatte er imidlertid det offentlige, og her er hele 45 % den arbeidende befolkningen ansatt.

En annen sektor som er en viktig økonomisk driver er turismen. Med Sirdal sin beliggenhet kun en halvannen times bilkjøring unna store byer i Rogaland, er det mange som har hytter og ferierer i området.

Det er Sirdal som er det sørligste høyfjellsområdet i Norge, og det er gode transportmuligheter fra viktige byer som Kristiandsand, Stavanger og Setesdal. En egen fjellvei er åpen store deler av året, men stenger ned om vinteren. En annen kjørerute som mange velger går via Ådneram til Lysebotn. Et turistvennlig valg hvor man da også kan stoppe ved Lysefjorden på veien.

Idrett

Friluftsaktivitet er en viktig del av Sirdal, og det ligger et eget idrettsgymnas i kommunen som hovedsaklig dreier seg om skisport. Det finnes vel knapt noen bedre egnede steder heller, med hele seks ulike skiresorter i umiddelbar nærhet. Men det er ikke bare vinteraktiviteter som det fokuseres på. En helt egen golfbane har blant annet nylig åpnet opp og har fått stempelet som den golfbanen i Europa med den høyeste beliggenheten.

Av idrettspersonligheter har Sirdal fostret frem den meriterte skiskytteren Linda Gruppen som har flere VM og OL-medaljer å vise til. Den tidligere sterkeste mannen i Norge over flere år, Arild «Hulk» Haugen, kommer også fra kommunen.